Hacettepe Üniversitesi
Lisans Eğitimi

ECF132 - ANALİTİK KİMYA I

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Teori
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

ANALİTİK KİMYA I

ECF132

2. Yarıyıl

3

0

3

4

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu 

Dersin verilme şekli

Yüz yüze 

Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Anlatım
Tartışma
Sorun/Problem Çözme
 

Dersin sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Nursabah E. Başcı, Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. İncilay Süslü, Doç. Dr. Emirhan Nemutlu, Doç. Dr. Mustafa Çelebier, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Doğan  

Dersin amacı

Öğrencilere analitik kimyadaki nitel ve nicel analizler hakkında teorik bilgi kazandırmak. 

Dersin öğrenme çıktıları

 1. Bu dersin sonunda öğrenci, Analitik kimyadaki temel kavramları, derişim birimlerini, denge sabitlerini ve aktifliği bilir. Çözünürlük ve çözünürlük çarpımını bilir. Seçimli çöktürme ve gravimetrik yöntemler hakkında temel bilgileri bilir. Genel asit - baz tanımlarını, kuvvetli ve zayıf asit - bazları ve özelliklerini bilir ve bunların pH'sını hesaplar. Tampon çözeltileri ve özelliklerini bilir ve bunların pH'sını hesaplar. Volumetrinin temellerini bilir.
 2. Asit - baz, çöktürme, indirgenme - yükseltgenme ve kompleksometrik titrasyonlar ile ilgili genel bilgileri bilir.

 

 

ECF134 - ANALİTİK KİMYA I LAB.

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Teori
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

ANALİTİK KİMYA I LAB.

ECF134

2. Yarıyıl

0

3

1

2

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu 

Dersin verilme şekli

Yüz yüze 

Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Anlatım
Tartışma
Deney
 

Dersin sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Nursabah E. Başcı, Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. İncilay Süslü, Doç. Dr. Emirhan Nemutlu, Doç. Dr. Mustafa Çelebier, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Doğan 

Dersin amacı

Öğrencilere analitik kimyadaki nitel ve nicel analiz uygulamalar ile ilgili beceri kazandırmak. 

Dersin öğrenme çıktıları

 1. Bu dersin sonunda öğrenci, Analitik Kimya Laboratuarında kullanılan temel bilgileri ve laboratuar güvenliği uygulamalarını bilir. I - V. Grup katyonlarını bilir ve nitel analizlerini yapar. I - V. Grup anyonlarını bilir ve nitel analizlerini yapar. Volumetrik analizle ilgili genel bilgileri bilir. Asit - baz titrasyonu ile nicel analiz yapar. İndirgenme - yükseltgenme titrasyonu ile nicel analiz yapar. Çöktürme titrasyonu ile nicel analiz yapar.
 2. Kompleksometrik titrasyonu ile nicel analiz yapar.

 

ECF235 - ANALİTİK KİMYA II

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Teori
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

ANALİTİK KİMYA II

ECF235

3. Yarıyıl

2

0

2

3

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu 

Dersin verilme şekli

Yüz yüze 

Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Anlatım
Tartışma
Sorun/Problem Çözme
 

Dersin sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Nursabah E. Başcı, Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. İncilay Süslü, Doç. Dr. Emirhan Nemutlu, Doç. Dr. Mustafa Çelebier, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Doğan  

Dersin amacı

Öğrencilere aletli analiz yöntemleri ile ilgili teorik bilgi kazandırmak. 

Dersin öğrenme çıktıları

 1. Bu dersin sonunda öğrenci, Ultraviyole - görünür bölge (UV - GB), türev, floresans, infrared (IR), atomik ve nükleer magnetik rezonans (NMR) spektroskopisi yöntemlerini, cihazlarını ve uygulama alanlarını bilir. Elektrokimyasal hücreyi tanımlar ve elektrotları bilir. Polarografi, amperometri, potansiyometri ve kondüktometri yöntemlerini bilir.
 2. Ayırma ve tüketme yöntemlerini bilir. Kromatografi ile ilgili bilgi sahibidir ve ince tabaka, kağıt ve kolon kromatografisi yöntemlerini bilir. Sıvı ve gaz kromatografisi yöntemlerini, cihazlarını ve uygulama alanlarını bilir.

 

 

ECF237 - ANALİTİK KİM.II LAB.

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Teori
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

ANALİTİK KİM.II LAB.

ECF237

3. Yarıyıl

0

3

1

2

Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Anlatım
Tartışma
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
Deney
 

Dersin sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Nursabah E. Başcı, Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. İncilay Süslü, Doç. Dr. Emirhan Nemutlu, Doç. Dr. Mustafa Çelebier, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Doğan  

Dersin amacı

Çeşitli aletli analiz yöntemlerini [ultraviyole - görünür bölge (UV - GB) spektroskopisi, türev spektroskopisi, atomik spektroskopi, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC), ince tabaka ve kolon kromatografisi, potansiyometri, kondüktometri ve refraktometri] uygulaması yaparak bunlarla ilgili bilgi ve pratik beceri kazandırmak. 

Dersin öğrenme çıktıları

 1. Bu dersin sonunda öğrenci, İnce tabaka ve kolon kromatografisi ile ilgili genel bilgileri bilir ve bu yöntemle ilaçların nitel analizini yapar. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile ilgili genel bilgileri bilir ve bu yöntemle ilaçların nicel analizini yapar. Potansiyometrik titrasyonla ilgili genel bilgileri bilir ve bu yöntemle poliprotik bir asidin asitlik denge sabitlerini hesaplar.
 2. İletkenlik titrasyonu ile ilgili genel bilgileri bilir ve bu yöntemle kuvvetli ve zayıf asitlerin nicel analizini yapar. Ultraviyole - görünür bölge (UV - GB) ve türev spektrofotometrisi yöntemleri ile ilgili genel bilgileri bilir ve bu yöntemlerle iki bileşenli karışımların nicel analizini yapar. Atomik absorpsiyon spektrofotometrisi ile ilgili genel bilgileri bilir ve bu yöntemle biyolojik materyalden nicel analiz yapar.
 3. Refraktometri ile ilgili genel bilgileri bilir ve bu yöntemle nitel analiz yapar.

 

ECF256 - ENSTRÜMANTASYON

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Teori
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

ENSTRÜMANTASYON

ECF256

4. Yarıyıl

2

0

2

3

Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Anlatım
Tartışma
Sorun/Problem Çözme
 

Dersin sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Nursabah E. Başcı, Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. İncilay Süslü, Doç. Dr. Emirhan Nemutlu, Doç. Dr. Mustafa Çelebier, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Doğan  

Dersin amacı

Öğrencilere çeşitli spektroskopik yöntemler ile ilgili ileri düzeyde bilgilerin verilmesi ve spektroskopik verilerin yorumlanması. 

Dersin öğrenme çıktıları

 1. Bu dersin sonunda öğrenci, Ultraviyole-görünür bölge (UV-GB) spektroskopisinin temelini, cihazını ve uygulama alanlarını bilir. Türev spektroskopisi yönteminin temelini ve uygulama alanlarını bilir. Floresans spektroskopisi yönteminin temelini, cihazını ve uygulama alanlarını bilir. İnfrared (IR) ve fourier dönüşümlü infrared (FTIR) spektroskopisinin temelini, cihazını bilir ve çeşitli IR spektrumlarını inceler ve yorum yapar.
 2. Nükleer magnetik rezonans (NMR)spektroskopisinin temelini, cihazını bilir ve NMR spektrumlarını inceler ve yorum yapar. Atomik spektroskopisi yönteminin temelini, cihazını ve uygulama alanlarını bilir. Kütle spektroskopisinin temelini, cihazını bilir ve çeşitli kütle spektrumlarını inceler ve yorum yapar. UV-GB, IR, NMR ve kütle spektrumlarını inceler, yorumlar ve yapı tayini yapar.

 

ECF258 - ECZACILIKTA İLERİ ANALİTİK KİMYA

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Teori
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

ECZACILIKTA İLERİ ANALİTİK KİMYA

ECF258

4. Yarıyıl

2

0

2

3

Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Anlatım
Tartışma
Sorun/Problem Çözme
 

Dersin sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Nursabah E. Başcı, Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. İncilay Süslü, Doç. Dr. Emirhan Nemutlu, Doç. Dr. Mustafa Çelebier, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Doğan 

Dersin amacı

Eczacılıkta analitik kimya ile ilgili ileri düzeydeki bilgilerin öğrenciye kazandırılması. 

Dersin öğrenme çıktıları

 1. Bu dersin sonunda öğrenci, Numune alma tekniklerini bilir. Sulu ve susuz ortam çözeltilerini hazırlamayı bilir. Değişik tampon sistemleri ile fizyolojik tampon sistemlerini ve hazırlamalarını bilir. İleri analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibidir ve kalibrasyon tekniklerini bilir. Analizlerden elde ettiği verilerin değerlendirilmesini bilir. İstatistik bilgilerini kullanır. Hata çeşitlerini ve kaynaklarını bilir.

 

ECF482 - İLAÇ ANALİZLERİNDE YÖNTEM VALİDASYONU

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Teori
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

İLAÇ ANALİZLERİNDE YÖNTEM VALİDASYONU

ECF482

8. Yarıyıl

2

0

2

2

Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Anlatım
Tartışma
 

Dersin sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Nursabah E. Başcı, Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. İncilay Süslü, Doç. Dr. Emirhan Nemutlu, Doç. Dr. Mustafa Çelebier, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Doğan 

Dersin amacı

Öğrencilere analitik yöntemlerin ilaç analizlerinde geçerliliğinin kanıtlanması için gereken bilgi ve becerinin kazandırılması.  

Dersin öğrenme çıktıları

 1. Bu dersin sonunda öğrenci, Bir analiz yönteminin geçerliliğinin kanıtlanması için gereken validasyon parametrelerini bilir. Sistem uygunluk testlerini bilir. Farmasötik preparatdan ilaç analizlerinde uygulanması gereken validasyon işlemlerini bilir ve uygular. Biyolojik materyalden ilaç analizlerinde uygulanması gereken validasyon işlemlerini bilir ve uygular. Belirsizlik kaynaklarını ve hesaplamalarını bilir. Sonuçları değerlendirir ve rapor tutar.

ECF254 - İLAÇ ANALİZLERİNDE AYIRMA YÖNTEMLERİ ve KROMATOGRAFİ

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Teori
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

İLAÇ ANALİZLERİNDE AYIRMA YÖNTEMLERİ ve KROMATOGR

ECF254

4. Yarıyıl

2

0

2

3

Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Anlatım
Tartışma
Sorun/Problem Çözme
 

Dersin sorumlusu(ları)

Prof. Dr. Nursabah E. Başcı, Prof. Dr. Nuran Özaltın, Prof. Dr. Sedef Kır, Prof. Dr. İncilay Süslü, Doç. Dr. Emirhan Nemutlu, Doç. Dr. Mustafa Çelebier, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Doğan  

Dersin amacı

Öğrencilere çeşitli ayırma teknikleri ve kromatografik yöntemler ile ilgili ileri düzeyde bilgilerin kazandırılması. 

Dersin öğrenme çıktıları

 1. Bu dersin sonunda öğrenci, Ayırma tekniklerini bilir. Sıvı - sıvı ve katı - sıvı tüketme hakkında bilgi sahibidir. Kromatografik yöntemleri (adsorpsiyon, dağılma, iyon değiştirme, iyon çifti ve afinite kromatografisi) hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir. Gaz kromatografisinin temel kavramlarını, cihazını ve uygulama alanlarını bilir. Kapiler elektroforezin temel kavramlarını, cihazını ve uygulama alanlarını bilir.
 2. Sıvı kromatografisinin temel kavramlarını, cihazını ve uygulama alanlarını bilir. Kombine yöntemleri ve uygulama alanlarını bilir.