Hacettepe Üniversitesi
Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi

Bildiri özetleri aşağıda verilen Bildiri Özet Formatına göre hazırlanacaktır. Bildiri özeti word formatında, dosya adı katılacak araştırmacının adı ve soyadı olacak biçimde kaydedilip, analitik@hacettepe.edu.tr adresine gönderilmelidir.

 

BİLDİRİ ÖZET FORMATI

 

Poster Hazırlama Kuralları

  • Posterin boyutları 80 (yatay) x 100 (düşey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır.
  • Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
  • Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. 
  • Posterler; giriş, amaç, yöntem, sonuçlar, tartışma ve kaynaklar gibi bölümlerden oluşmalıdır.