Hacettepe Üniversitesi
Konu Başlıkları

Konu Başlıkları

 • Atomik spektroskopi (AAS, ICP vb)
 • Moleküler spektroskopi (UV-GB, IR, Raman, NMR vb)
 • İnorganik ve organik kütle spektrometrisi
 • X ışınları spektroskopisi (XRF, XRD, PIXE vb)
 • Lüminesans ve Lazer spektroskopisi
 • Empedans spektroskopisi
 • Optik sensörler
 • Elipsometri
 • Kombine teknikler (ICP-MS, GC-MS, LC-MS, LC-MS/MS vb)
 • Görüntüleme teknikleri
 • Nükleer teknikler (NAA)
 • Spektroskopik nitel ve nicel analiz yöntemlerinin polimerik, omik, çevre, petrokimya, malzeme, yüzey analizleri, biyolojik, arkeolojik, jeolojik, gıda, endüstriyel, farmasötik ve biyoanalitik alanlardaki uygulamaları