Hacettepe Üniversitesi
Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi

7-8 Kasım 2019

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

16 Eylül 2019

Son Kayıt Tarihi

4 Ekim 2019