UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİ NOTLARI NASIL DEĞİŞTİ?

2019-2020 Güz dönemi ve 2020-2021 Güz dönemleri Öğrenci notlarının analizini ele alan “Yüzyüze Öğretimin ve Pandemi Döneminde Uzaktan Öğretimin Akademik Başarı ve Öğretim Yönetim Sistemi Etkileşimleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi, Çevrimiçi İzleme Sistemi Geliştirilmesi ve Büyük Veriye Dayalı Politika Önerileri” başlıklı projenin sonuçları yayınlandı.

ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ NE KADAR ETKİN KULLANILDI?

2019-2020 Güz dönemi ve 2020-2021 Güz dönemleri Öğrenci notlarının analizini ele alan “Yüzyüze Öğretimin ve Pandemi Döneminde Uzaktan Öğretimin Akademik Başarı ve Öğretim Yönetim Sistemi Etkileşimleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi, Çevrimiçi İzleme Sistemi Geliştirilmesi ve Büyük Veriye Dayalı Politika Önerileri” başlıklı projenin sonuçları yayınlandı.

ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ AKTİVİTELERİ İLE ÖĞRENCİ NOTLARI ARASINDA NASIL BİR ÖRÜNTÜ VAR?

2019-2020 Güz dönemi ve 2020-2021 Güz dönemleri Öğrenci notlarının analizini ele alan “Yüzyüze Öğretimin ve Pandemi Döneminde Uzaktan Öğretimin Akademik Başarı ve Öğretim Yönetim Sistemi Etkileşimleri Açısından Karşılaştırmalı Analizi, Çevrimiçi İzleme Sistemi Geliştirilmesi ve Büyük Veriye Dayalı Politika Önerileri” başlıklı projenin sonuçları yayınlandı.

Uzaktan Eğitimde ne oldu?Bu projede, Hacettepe Üniversitesi’nin öğretim süreçlerinin COVID-19 salgını döneminde yaşadığı dönüşümün hikayesine odaklanıldı. Bu dönem, öğrenci not düzeyleri ve Öğretim Yönetim Sistemi faaliyetleri olmak üzere iki temel açıdan veri analitiği ve veri görselleştirme gibi araçlar kullanılarak incelendi. Proje kapsamında üç adet rapor üretildi.


RAPORLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN


6.000+

DERS


50.000+

KULLANICI


300.000+

DERS ATAMASI


5.000.000+

SATIR VERİ